Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rozdelenie krmív podľa kvality

7. 1. 2007
Výber priemyselne pripravených krmív


ROZDELENIE KRMÍV PODĽA KVALITY

Podľa kvality možno suché kompletné krmiva rozdeliť do troch skupín. Najlacnejšia trieda ekonomy, stredná trieda premium a krmivo najvyššej kvality superpremium. Označenie na obaloch krmív je však potrebné brať iba ako orientačné, pretože výrobcovia používajú označenie týmito kategóriami podľa vlastného uváženia. Doporučujeme zákazníkovi najskôr starostlivo preštudovať etiketu, a podľa uvedených údajov posúdiť kvalitu.

Krmivá triedy Economy

Výhody:

 • nízka cena
 • ľahká dostupnosť na trhu (supermarkety, obchody, ktoré nie sú špecializované len na výrobky pre zvieratá)

  Nevýhody:
 • nízka energetická hodnota, tzn. nízky podiel bielkovín a tukov
 • vyššia denná kŕmna dávka
 • hlavným podielom v krmive je rastlinná zložka, krmivo obsahuje viac vlákniny
 • nižšia stráviteľnosť
 • často neuvedená značka

  Krmivá triedy Premium

  Výhody:
 • štandardná kvalita
 • obsahujú vyšší podiel živočíšnej zložky vo forme živočíšnych múčiek
 • dobrá dostupnosť na trhu
 • dostupná cena

  Nevýhody:
 • do tejto triedy sú radené krmivá s veľmi rôznou kvalitou
 • kvalita krmív sa môže blížiť tak triede ekonomy, ako i triede superpremium
 • menej ľahký výber
 • potreba posúdenia jednotlivých zložiek pri kúpe
 • množstvo použitých zložiek je rôzne

  Krmivá triedy Superpremium

  Výhody:
 • vysoko kvalitné značkové krmivá
 • krmivo je vyrobené z veľmi kvalitných, výberových surovín
 • jednotlivé suroviny vyvíjajú väčšinou priamo výrobcovia vo svojich výskumných centrách
 • rastlinné a živočíšne zložky sú často priamo z produkcie výrobcov alebo sú získavané z kvalitných, preverených zdrojov
 • vysoká energetická hodnota
 • vysoká stráviteľnosť
 • nižšie denné kŕmne dávky
 • hlavným podielom je živočíšna zložka
 • najkvalitnejšie superpremia obsahujú mäso, nižšie superpremia obsahujú vysoko kvalitnú mäsovú múčku a nižší podiel mäsa

  Nevýhody:
 • vysoká cena
 • menšia dostupnosť, krmivá sú distribuované výhradne cez špecializované predajne alebo veterinárne ordinácie

  INFORMÁCIE NA ETIKETE

  Každé balenie krmiva musí obsahovať etiketu v slovenskom jazyku. Na etikete sú uvedené informácie, ktoré je výrobca povinný uviesť zo zákona a môže obsahovať i informácie ďalšie. Tieto by však od seba mali byť zreteľne oddelené. Etiketa musí obsahovať tieto informácie:
 • názov krmiva
 • zloženie
 • deklarované akostné znaky
 • spôsob použitia (návod na kŕmenie)
 • hmotnosť balenia
 • dátum výroby a spotreby
 • obchodné meno výrobcu a dovozcu

  Názov krmiva

  Väčšina etikiet obsahuje obchodný názov krmiva, tento údaj však nie je povinnou súčasťou etikety. Povinné je uvedenie typu krmiva, t.j. kompletné krmivo, doplnkové krmivo alebo diétne krmivo a informácie, pre aký druh zvieraťa či vekovú kategóriu je krmivo určené.

  Zloženie

  Povinnosť uvádzať na etikete krmiva zloženie ukladá výrobcovi zákon. Zloženie môže byť na obale uvedené dvoma spôsobmi. U krmív nižšej kvality bývajú uvedené názvy skupín kŕmnych surovín, t.j. napr. obiloviny, mäso, výrobky živočíšneho pôvodu a pod. Na etiketách väčšiny kvalitnejších krmív sú uvedené názvy kŕmnych surovín, teda jednotlivé zložky výrobku, ako napr. kukurica, hydinová múčka, sušené vajcia a pod. Zákon povoľuje obe možnosti, ale presné znenie názvov ako skupín kŕmnych surovín, tak názvov kŕmnych surovín je stanovené vyhláškou. Povinnosťou je tiež uvádzať niektoré z doplnkových látok, a to vitamín A, D3, E a zlúčeniny medi. Ďalšie vitamíny, stopové prvky, antioxidanty či konzervanty sa uvádzajú iba v prípade, že je zároveň deklarované v krmive ich množstvo. Pokiaľ teda nie sú uvedené iné vitamíny a stopové prvky než zákon ukladá, neznamená to, že ich výrobok neobsahuje.

  Deklarované akostné znaky

  Povinnosťou je uvádzať tieto akostné znaky:
 • dusíkaté látky (N-látky, bielkoviny)
 • tuk
 • vláknina
 • popol
 • vlhkosť
 • vitamíny A, D3, E (alfatokoferol)
 • zlúčeniny medi
  a ďalšie doplnkové látky, pokiaľ je známy ich obsah v krmive. Obsah dusíkatých látok, tuku, vlákniny a popola je uvádzaný v g/kg a vlhkosť je vyjadrená v percentách. V európskych krajinách sú akostné znaky väčšinou uvádzané v priemerných hodnotách, u amerických krmív sa deklarujú minimálne alebo maximálne hodnoty jednotlivých akostných znakov.
  Tieto údaje podávajú zákazníkovi základné informácie o kvalite krmiva.

  Spôsob použitia

  Na výrobku musí byť uvedená presná kategórie alebo vek psa, pre ktorého je dané krmivo určené. Ďalším údajom sú pokyny pro správne podávanie krmív a tabuľka s uvedením doporučenej dennej dávky, väčšinou pre rôzne hmotnostné alebo i vekové kategórie. Ďalej sú to pokyny pre správne uskladnenie krmiva, a v neposlednom rade musí byť na etikete uvedené, že obsahuje antioxidanty, konzervanty, ochucovadlá alebo farbivá a ich druh, pokiaľ takéto látky krmivo obsahuje.

  Hmotnosť balenia

  Udáva sa čistá hmotnosť obsahu krmiva bez obalu.

  Dátum výroby a spotreby

  Na obale je uvedený dátum výroby a dátum spotreby alebo dátum výroby s informáciou do akej doby od dátumu výroby je nutné krmivo spotrebovať. Je možné sa takisto stretnúť s dátumom spotreby a informáciou, akú dobu pred dátumom spotreby bolo vyrobené.

  Obchodné meno výrobcu a dovozcu

  Výrobca musí byť uvedený u krmív vyrobených v SR. Môže byť uvedený i u krmív dovážených zo zahraničia, ale nie je to povinnosť. U dovážaných krmív musí byť uvedený dovozca alebo distribútor.

  ZÁSADY PRE VÝBER KRMIVA

 • Krmivá nakupujte iba v neporušených originálnych obaloch (s výnimkou vzoriek)
 • Nekupujte vážené krmivo , nie je na ňom určite dátum výroby a spotreby, a pokiaľ bolo krmivo skladované nesprávnym spôsobom, mohlo nasiaknuť vlhkosť a mohlo by byť závadné. Na vážených krmivách takisto nebývajú uvedené potrebné údaje.
 • Kupujte balenie, ktoré ste schopný spotrebovať do určeného dátumu.
 • Pri nákupe porovnajte vyváženosť jednotlivých zložiek vzhľadom k životnému štýlu vášho psa. Krmivá, ktoré obsahujú extrémne hodnoty niektorej zo zložiek nie sú vhodné pre dlhodobé podávanie.
 • Kupujte krmivá, ktorých výroba má dlhodobú tradíciu, a ktoré sú skrmované už niekoľkými generáciami psov.
 • Nakupujte v špecializovaných predajniach, nie v supermarketoch.
 • Pre výber krmiva sú dôležité tiež referencie chovateľov, a to ako tuzemských, tak i zahraničných, ktorí majú s daným krmivom už dlhšie skúsenosti.
 • Pri skrmovaní vybraného krmiva hodnoťte sami jeho vplyv na vášho psa, všímajte si jeho zdravotného stavu, kondície, kvality srsti i množstvo výkalov.
 • Kvalitu krmiva nemožno správne posúdiť, pokiaľ psa prikrmujete napr. zbytky od obeda či večere. Taká strava psovi škodí, preto ju nikdy psovi nepredkladajte.
 •