Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tituly na výstavách (organizovaných pod SMKU - FCI)

9. 1. 2007
Tituly na výstavách (organizovaných pod SMKU - FCI)


Oblastné a krajské výstavy
Tu môžeme získať tieto tituly:
Víťaz triedy – pre jedincov, ktorí v triede mladých, otvorenej, pracovnej, víťazov a veteránov dostali známku výborný 1 (u plemena NO v triede mladých to môže byť i jedinec, ktorý získal známku veľmi dobrý 1 – to neplatí na MV)
Oblastný alebo krajský víťaz – pre najkrajšieho psa i suku z víťazov tried: medzitriedy, triedy otvorené, pracovnej alebo víťazov.
Najkrajší veterán – pes alebo suka z víťazov tried veteránov.

Národné výstavy
Národný víťaz – pre najkrajšieho psa i suku jednotlivých plemien z medzitriedy, triedy otvorené, pracovné a víťazov (všetci s ocenením výborný 1 CAC). Na každej výstave sa tento titul neudeľuje (uvedené v propozícíách).
Víťaz výstavy – BIS – tu súťažia všetci víťazi skupín FCI.
Víťaz skupiny – BIG – tu súťažia všetci víťazi plemien (BOB) zodpovedajúcej skupiny FCI.
Víťaz plemena – BOB – tu sa vyberá z najlepších mladých (CAJC) a z najlepších dospelých jedincov (CAC, výborný 1 z triedy veteránov a z národných víťazov).
Najkrajší veterán – pes alebo suka z víťazov tried veteránov.
CAJC – tj.čakateľstvo šampionátu mladých určené v triede mladých, psovi a suke so známkou výborný 1.
CAC – tj. čakateľstvo slovenského šampionátu krásy určené psovi a suke so známkou výborný 1 v triedach: medzitrieda, otvorená, pracovná a víťazov.
r.CAC – tj. rezervný CAC pre psa i fenu z triedy, kde bol zadaný CAC, so známkou výborný 2 v triedach: medzitrieda, otvorená, pracovná a víťazov.

Medzinárodné výstavy
Víťaz výstavy – BIS – tu súťažia všetci víťazi skupín FCI.
Víťaz skupiny – BIG – tu súťažia všetci víťazi plemien (BOB) odpovedajúcej skupiny FCI.
Víťaz plemena – BOB – vyberá sa zo všetkých mladých (CAJC), výborný 1 z tried veteránov a psy i suky s CACIB.
Najkrajší veterán – pes nebo suka z víťazov tried veteránov.
CAJC – tj.čakateľstvo šampionátu mladých určené v triede mladých psovi a suke so známkou výborný 1.
CAC – tj. čakateľstvo slovenského šampionátu krásy určené psovy a suke so známkou výborný 1 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.
r.CAC – tj. rezervný CAC pre psa i suku z triedy, kde bol zadaný CAC, so známkou výborný 2 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.
CACIB – tj. čakateľstvo medzinárodného šampionátu krásy navrhnutý rozhodčom najkrajšiemu psovi a suke v medzitriede, otvorenej, pracovnej, šampiónov (všetci s ocenením výborný 1 a CAC).
r. CACIB – tj. rezervný CACIB – ten je navrhnutý najkrajšiemu psovi a suke so známkou výborný 2. Sem postupujú výborný 2 r.CAC z triedy, kde bol navrhnutý CACIB a výborný 1 CAC z ostatných tried.

Klubové výstavy
Klubový víťaz – ten se určuje najkrajšiemu jedincovi – psovi i suke z tried: medzitriedy, otvorenej, pracovnej a víťazov(všetci so známkou výborný 1 CAC).
Víťaz výstavy – BIS
Víťaz plemena – BOB – tu sa vyberá z najlepších mladých (CAJC) a z najlepších dospelých jedincov (CAC, výborný 1 z triedy veteránov a z klubových víťazov).
Najkrajší veterán – pes nebo suka z víťazov tried veteránov.
CAJC – tj.čakateľstvo šampionátu mladých určené v triede mladých psovi a suke so známkou výborný 1..
CAC – tj. čakateľstvo slovenského šampionátu krásy určené psovy a suke so známkou výborný 1 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.
r.CAC – tj. rezervný CAC pre psa i suku z triedy, kde bol zadaný CAC, so známkou výborný 2 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.

Špeciálna výstava
Víťaz špeciálnej výstavy – určuje sa najkrajšiemu psovi i suke z tried: medzitriedy, otvorenej, pracovnej a víťazov (všetci s ocenením výborný 1 CAC)
Víťaz výstavy – BIS
Víťaz plemena – BOB – tu sa vyberá z najlepších mladých (CAJC) a z najlepších dospelých jedincov (CAC, výborný 1 z triedy veteránov).
Najkrajší veterán – pes nebo suka z víťazov tried veteránov.
CAJC – tj.čakateľstvo šampionátu mladých určené v triede mladých psovi a suke so známkou výborný 1..
CAC – tj. čakateľstvo slovenského šampionátu krásy určené psovy a suke so známkou výborný 1 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.
r.CAC – tj. rezervný CAC pre psa i suku z triedy, kde bol zadaný CAC, so známkou výborný 2 v triedach: medzitriede, otvorenej, pracovnej a víťazov.

Svetová a európska výstava
Na týchto výstavách okrem bežných titulov je možné získať i titul svetový alebo európský víťaz.

Všetky tieto tituly získané na výstavách nie sú nárokové a rozhodca ich môže zadať bez ohľadu na počet predvedených psov. To znamená, že môže zadať napr. titul víťaz triedy i psovi, ktorý je sám vo svojej triede, ale kvalitou zodpovedá oceneniu. Naopak, keď je v triede viac psov, ale žiadny nemá požadovanú kvalitu, rozhodca nemusí zadat žiadny z titulov, ktoré uvádzajú propozície výstavy.

 
Vstúpiť do CHATu
Práve diskutujú:
deedee

eFauna odporúča:

Vášho psa niečo bolí a vy sa snažíte zistiť, čo to môže byť? Potom otvorte sekciu nazvanú "starostlivosť o zdravie psa" a pokúste sa vyriešiť problém, pokiaľ možno co najskôr.


Už ste to počuli ?:

Svojho psa si môžete poistiť! Existuje možnosť doplnkového poistenia nevyhnutných liečebných výloh spojených s úrazom alebo akútnym ochorením.