Jdi na obsah Jdi na menu
 


Práca rozhodcu

9. 1. 2007
Práca rozhodcu


Rozhodca – posudzovateľ je poverený nadriadenými orgánmi a má takisto pre túto funkciu odpovedajúce skúšky. Mal by to byť dlhoročný aktívny chovateľ psov s preukazom pôvodu, aspoň päť rokov. Jeho úlohou je posúdiť predvedené psy, niekedy i víac plemien. Medzi jeho daľšiu náplň patrí i zorganizovanie priebehu posudzovania vo výstavnom kruhu.

Posudzovaním sa rozumíe porovnávánie skutočnosti, teda vzhľadu predvedeného psa s požadavkami jeho štandardu. To, ako rozdielne sa líši vzhľad psa od jeho štandardu zhodnotí výsledná známka od rozhodcu, čo v niektorých prípadoch môže byť i sporné.

výborná – takou je ohodnotený pes, ktorý sa najviac približuje svojim vzhľadom štandardu. Musí byť typickým predstaviteľom svojho plemena vo výbornej kondícii. Môže mať i drobné nedostatky, ale jeho prednosti musia prevažovať. Jeho povaha má byť vyrovnaná.
veľmi dobrá – toto ocenenie dostane pes, ktorý má typické vlastnosti plemena, je v dobrej kondícii, ale má i drobné vady. Hrubé vady mu už rozhodca neodpustí.
dobrá – tento jedinec má sice znaky svojho plemena, ale i zjavné hrubšie vady.
dostatočná – tento pes má znaky svojho plemena, ale už len vzdiálene sa blíži ideálu.
• Jedinec s vadami, ktoré sú v štandarde uvedené ako vylučujúce alebo u neho bol prevedený operatívny zákrok k odstráneniu vrodenej vady exteriéru, je vylúčený z posudovania.

Štandard by mal rozhodca poznať naspamäť. U menej často vystavovaných plemien by si ho mal pred výstavou oživiť. Aby sa mu trebárs nestalo, že kontroluje počet zubov u plemena, ktoré to nemá v požiadavkách štandardu.

Každý rozhodca má svoj systém v posudzovaní, ale väčšina sa ich riadi už zabehnutým postupom. Začína celkovým vzhľadom a dojmom. Potom postupne hodnotí jednotlivé časti tela predvedeného psa. Od hlavy (typ skusu, počet zubov, postavenie uší, farba oka…), cez trup (hĺbka hrudníka, dĺžka bedier, nasadenie a nosenie chvosta…), až po končatiny. Niektoré plemená s upravovanou alebo dlhou hustou srsťou si môže hmatom preveriť, akú majú napríklad sílu kostry alebo svalstvo. U psov samcov skontroluje úplnosť semenníkov. Väčšinou na záver zhodnotí pohyb predvedeného jedinca v požadovanom smere. Hodnotenie rozhodcu zaznamenáva do výstavného posudku zapisovateľ. Posudok s výstavným ocenením a prípadným zápisom do preukazu pôvodu potom odovzdá vystavovateľovi. Rozhodca takto posúdí všetkých psov a feny vo svojich tríedach. Na záver vyberie nejlepšieho jedinca plemena ze všetkých určených tried. Toto sa opakuje niekoľkokrát, pretože spravidla v jeden deň posudzuje viac plemien. Na záver celej výstavy rozhodcovia vyberú zo všetkých predvedených plemien najkrájšieho psa výstavy, najlepší pár alebo najlepšiu chovateľskú skupinu.

I keď sa to nezdá, je funkcia rozhodcu psychicky i fyzicky náročná, veď musí spravodlivo posúdiť niekoľko desiatok psov, celý deň sa bez odpočinku pohybovať v kruhu za každého počasia a navyše niekedy i čeliť nespokojným vystavovateľom.