Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poistite si psa!

7. 1. 2007
Poistenie psaSvojho psa si môžete poistiť. Tu sú podmienky slovenských poisťovní, ktoré nám podali informácie o tom, akým spôsobom si u nich môžete svojho psa poistiť. Dúfame, že sa tento zoznam v budúcnosti ešte rozrastie.

UNIQA poisťovňa, a. s.

  • Poistenie psov je možné dojednať len k poisteniu domácnosti obývanej minimálne 270 dní v roku. V tomto prípade sa dojednáva poistenie zodpovednosti za škody spôsobené psami.
  • Predmetom poistenia sú:
    - nároky na náhradu škôd, ktoré budú uplatnené na základe zákonných ustanovení o zodpovednosti občiansko-právneho charakteru voči poistenému v dôsledku vzniku škody na živote a zdraví alebo materiálnej škody tretej osobe spôsobenej psom poisteného,
    - náklady na zisťovanie a odvrátenie nárokov na náhradu horeuvedených škôd uplatňovaných treťou osobou.
  • Poisteným nebezpečím je škoda spôsobená psom, ktorého má poistený vo vlastníctve v zmysle platných predpisov.
  • Poistné na poistnú sumu 100.000,- Sk predstavuje 200,- SK/rok.
  •