Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podmienky niektorých krajín pre vstup so psom

8. 1. 2007
Podmienky niektorých krajín pre vstup so psom


Vysvetlivky:
Platný medzinárodný očkovací preukaz musí obsahovať záznam o očkovaní proti besnote nie staršie než 1 rok a nie mladšie než 30 dní, pokiaľ nie je uvedené inak. Neplatí to u šteniat do troch mesiacov veku. Doporučuje sa, aby v očkovacom preukaze boli tiež záznamy o očkovaní proti ďalším infekčným chorobám. Väčšinou je povolené prevážať maximálne tri zvieratá. Pri prevážaní celého vrhu šteniat musí byť prevážaná i matka.
Pred odjazdom sa odporúča zistiť nákazovú situáciu a presné veterinárne podmienky krajiny, do ktorej chcete cestovať. Tieto informácie vydáva Štátna veterinárna správa v mieste bydliska.

Anglicko
- karanténa 6 mesiacov

Austrália
- povolenie od Australian Quarantine and Inspection Service
- zvieratá nemožno doviesť priamo zo SR do Austrálie, najskôr musia byť 6 mesiacov v karanténe v Anglicku

Belgicko
- platný medzinárodný očkovací preukaz

Bulharsko
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- osvedčenie veterinárneho lekára o dobrom zdravotnom stave, nie staršie než 10 dní pred vstupom

Česká republika
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- potvrdenie o dobrom zdravotnom stave, nie staršie ako 3 dni

Dánsko
- platný medzinárodný očkovací preukaz alebo potvrdenie o očkovaní proti besnote nie staršie než 1 rok a nie mladšie než 30 dní
- potvrdenie o očkovaní proti psinke, infekčnej hepatitíde a parvoviróze nie staršie ako 1 rok a nie mladšie než 30 dní

Fínsko
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- očkovanie proti besnote musí byť prevedené medzinárodne uznávanou vakcínou
- osvedčenie veterinárneho lekára o dobrom zdravotnom stave

Francúzsko
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- povolený je dovoz maximálne troch psov, z nich jedno môže byť šteňa vo veku nad 3 mesiace
- pes musí mať tetovanie alebo aspoň údaje na obojku

Grécko
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- očkovanie proti besnote nesmú byť staršie ako 6 mesiacov a mladšie než 30 dní
- antiparazitárne ošetrenie proti Taenia Echinococcus, je nutné uviesť použitý preparát
- pri prechode hranicami by mal byť pes vyšetrený gréckym štátnym pohraničným veterinárom

Holandsko
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- potvrdenie v očkovacom preukaze musí byť staršie ako 30 dní a mladšie než 3 mesiace
- osvedčenie veterinárneho lekára o dobrom zdravotnom stave psa
- zákaz dovozu tzv. bojových plemien psov

Chorvátsko
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- osvedčenie o dobrom zdravotnom stave, pokiaľ toto osvedčenie chýba, je pes vyšetrený za poplatok pohraničným štátnym veterinárom

Írsko
- 6 mesiacov karanténa

Island
- 6 - 8 týždňov karanténa

Kanada
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- potvrdenie o dobrom zdravotnom stave

Maďarsko
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- veterinárne osvedčenie Okresnej veterinárnej správy nie staršie ako tri dni
- potvrdenie veterinárneho lekára, že v mieste pobytu psa a jeho okolí nebol zaznamenaný v posledných 90 dňoch výskyt besnoty
- zákaz dovozu tzv. bojových plemien psov

Malta
- niekoľkomesačná karanténa

Mexiko
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- potvrdenie o dobrom zdravotnom stave

Nemecko
- je nutné vyžiadať si povolenie nemeckej štátnej veterinárnej služby
- pri krátkodobých turistických pobytoch stačí platný medzinárodný očkovací preukaz a osvedčenie veterinárneho lekára o dobrom zdravotnom stave psa, a to v nemčine alebo s pripojeným úradne overeným nemeckým prekladom

Nórsko
- niekoľkomesačná karanténa

Nový Zéland
- nutné povolenie od Ministry of Agriculture vo Wellingtone
- pred dovozom na Nový Zéland musí byť zviera 6 mesiacov v karanténe v Anglicku

Poľsko
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- potvrdenie o dobrom zdravotnom stave nie staršie ako 3 dni
- potvrdenie o tom, že v mieste pobytu psa a jeho okolí v období posledných 3 mesiacov nebol zaznamenaný výskyt besnoty

Portugalsko
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- veterinárne osvedčenie o dobrom zdravotnom stave, ktoré musí byť vystavené do 48 hodín pred cestou

Rakúsko
- platný medzinárodný očkovací preukaz

Rusko
- pri dovoze i vývoze potvrdenie o príslušnom očkovaní a dobrom zdravotnom stave
- očkovanie proti besnote nesmie byť staršie než 6 mesiacov, vyžaduje sa očkovanie proti psinke, parvoviróze, leptospiróze a potvrdenie o vyšetrení na toxoplazmózu
- všetky potvrdenia by mali mať preklad do ruského jazyka

Slovinsko
- platný medzinárodný očkovací preukaz

Spojené arabské emiráty
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- veterinárne osvedčenie

Spojené štáty americké
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- potvrdenie, že zviera netrpí žiadnou infekčnou chorobou prenosnou na človeka
- v prípade i drobného zranenia je nutné odborné ošetrenie

Srbsko a Čierna Hora
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- veterinárne potvrdenie, že miesto predchádzajúceho pobytu nie je postihnuté niektorou z infekčných chorôb

Španielsko
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- veterinárne osvedčenie o dobrom zdravotnom stave nie staršie než 10 dní pred cestou

Švédsko
- 6 mesiacov karanténa

Švajčiarsko
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- očkovanie proti besnote nesmie byť mladšie ako 30 dní a staršie než 1 rok

Taliansko
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- osvedčenie veterinárneho lekára o dobrom zdravotnom stave

Tunisko
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- doklad zo Štátnej veterinárnej správy SR

Turecko
- platný medzinárodný očkovací preukaz
- veterinárne osvedčenie o dobrom zdravotnom stave psa
- očkovanie proti besnote nesmie byť staršie ako 6 mesiacov, vyžaduje sa očkovanie proti psinke, parvoviróze a infekčnej hepatitíde