Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kožná sústava

7. 1. 2007
KOŽNÁ SÚSTAVA


Kožnú sústavu tvorí súbor dôležitých ústrojenstiev, ktoré oddeľujú vnútorný organizmus od vonkajšieho prostredia a chránia organizmus pred vplyvmi vonkajšieho prostredia.

Koža
Koža psa je tenká a jemná a pokrýva celé jeho telo. Vďaka nervovým zakončeniam poskytuje organizmu množstvo informácií o vonkajšom prostredí a chráni ho pred ním. Koža so svojimi prídavnými orgánmi, ako sú chlpy a kožné žľazy, zabezpečuje celý rad dôležitých funkcií. V koži sa skladuje voda aj tuk, tvorí se v nej vitamín D a pôsobí tiež ako zásobárňa vitamínov rozpustných v tukoch. Koža je tiež dôležitým zmyslovým ústrojenstvom - sú v nej nervové zakončenia, ktoré príjmajú rôzne podráždenia. Koža se skladá z troch vrstiev - pokožky, škáry a podkožia. Pokožka je na vonkajšej strane kože, jej vrchná vrstva rohovatie a odlupuje sa ako jemný kožný prach. Pod pokožkou je škára, ktorá je tvorená zväzkami kolagénnych vlákien a cievami. Škára je najsilnejšou vrstvou kože a sú v nej uložené chlpové vačky, potné a mazové žľazy, rozvetvený systém ciev a nervových zakončení. Podkožie tvorí spodnú vrstvu kože, je hrubé a dovoľuje psovi pohybovať kožou. Sú tu usadené zásobné vrstvy tuku s tepelne izolačnou funkciou. Tukové vankúšiky sa rozprestierajú takmer po celom tele.

Srsť
Srsť je tvorená chlpmi rozličnej dĺžky a tvaru. Srsť sa podstatne líši v závislosti od plemennej príslušnosti. Rozdielne je sfarbenie, dĺžka, jemnosť aj postavenie chlpov. U hladkosrstých psov vyrastajú chlpy z kože šikmo, srsť je hladká a priliehavá. U hrubosrstých plemien vyrastajú chlpy z kože strmo, srsť odstáva a je načuchraná. Srsť sa líši taktiež v závislosti na telových krajinách, okolo uší je srsť jemná, krátka a hustá, na chrbte je hrubá, hustá a chlpy sú dlhšie. U hladkosrstých plemien sú tiež zreteľné chlpové víry. Chlp vyrastá z koreňa, ktorý je uložený v chlpovom vačku v škáre. Podľa tvaru a funkcie rozlišujeme chlpy krycie, chlupy podsady a chlpy hmatové. Chlpy se zhlukujú do štetôčiek vystupujúcich zo spoločného ústia chlpových vačkov. Štetôčka je tvorená jedným mohutným krycím chlpom a šiestimi až ôsmimi tenkými chlpami podsady. Krycí chlp je hrubší, dlhší a u psa určuje charakter srsti. Jeho koreň zasahuje do podkožia, čo umožňuje naježenie srsti. Chlpy podsady sú jemnejšie, kratšie a hustejšie. Ovplyvňujú sfarbenie srsti a chránia psa proti vonkajším teplotám. Hmatové chlpy sú hrubé a dlhé, vyrastajú len na niektorých miestach, ako na tvári, hornom pysku, hornom viečku a pod bradou. Tento typ chlpov dopĺňa hmatové orgány v koži. Spoločně s nervovými zakončeniami v koži vytvárajú tzv. kožný zmysel.


Prierez kožou
1. krycí chlp
2. chlpy podsady
3. pokožka
4. mazová žľaza
5. potná žľaza
6. senzorický nerv


Kožné žľazy
Kožné žľazy sa delia na mazové a potné. Mazové žľazy väčšinou ústia do chlpových vačkou. Sú to guľovité vačky o veľkosti až 1 mm, žltooranžovej farby, ktoré svojim sekrétom chránia chlpy aj pokožku pred vysychaním. Nevyskytujú sa na neochlpených častiach tela. Okrem týchto mazových žliaz sa vyskytujú ešte samostatné mazové žľazy, ktoré majú samostatné vyústenie a predstavujú pachové orgány. Tieto zanechávajú dlhodobé pachové stopy a slúžia ku identifikácii jedincov, vyhľadávaniu partnerov a značkovaniu revírov. Potné žľazy sa podľa druhu sekrétu rozdeľujú na ekkrinné a apokrinné. Ekkrinné potné žľazy sa u psa vyskytujú iba na prstových vankúšikoch, ich funkciou je zvlhčovať povrch nášľapných vankúšikou a zvyšovanie přiľnavosti. Apokrinné potné žľazy sa vyskytujú samostatne alebo vyúsťujú do chlpových váčkov. U psa sa objavujú v slabinách, v medzinoží, na pleci a na krku. Ich sekrét obsahuje aromatické látky bielkovinovej povahy a ich aromatické stopy majú podobný význam ako výlučky pachových orgánov.
Význam identifikačný, informačný, sexuálne vzrušivý, obranne útočný a význam pre značkovanie teritória majú transformované mazové a apokrinné potné - aromatické - žľazy. Hojne sa u psa vyskytujúce ušné mazové žľazy produkujú červenožltý ušný maz, ktorý slúži k udržaniu elasticity bubienka. Na chrbtovej časti chvosta je zhluk pachových žliaz, tzv. chvostový orgán, ktorý má značkovací a sexuálny význam, ale nevyskytuje se u všetkých jedincov. Okolo ritného otvoru sú uložené ritné žľazy, ich sekrét má dorozumievaciu funkciu pri vzájomnom oňuchávaní ritnej krajiny. Pod koreňom chvosta, ústiac na okraji ritného otvoru, sú uložené paranálne vačky. Sú veľké 12 - 15 mm a ich činnosť sa zvyšuje v období ruje. Význam ich sekrétu je identifikačný a značkovací. V predkožke sú umiestnené predkožkové žľazy, ktoré produkujú predkožkový maz a chránia tak sliznicu žaľuďa pred poškodením. Medzi kožné žľazy patria aj žľazy mliečne, ktoré komplexne tvoria vemeno. Každá žľaza je na povrchu zakončená drobným ceckom.


Ritné žľazy
1. chvost
2. vývody a póry okoloritných žliaz
3. paranálny vačok (po odstránení zvierača)
4. vývod paranálneho vačku
5. vonkajší zvierač ritného otvoru
6. zadkový sval
7. stehenný sval

Kožné útvary
Ku kožným útvarom patria nášlapné vankúšiky a prstové púzdro. Prstové púzdro tvorí pazúr, ktorý se vyskytuje na všetkých prstoch. Pazúr je tvorený rohovým tulcom pazúra a pazúrovou kosťou. U psa je pazúr iba obranným ústrojenstvom, pretože pes došľapuje na nášľapné vankúšiky. Nášľapné vankúšiky sú neochlpené, zrohovatelé kožné útvary, ktoré sú tvorené kožou, podkožným väzivom a tukovým väzivom. Pes došľapuje na vankúšiky všetkých štyroch hlavných prstov a na záprstný nášľapný polštář. Drobný nášlapný vankúšik prvého prsta a zápästný nášľapný vankúšik sa pri chôdzi nedotýkajú podložky.


Prierez prstom
1. záprstná kosť - kosť prstného článku
2. korunková kosť - kosť stredného prstného článku
3. pazúrová kosť
4. pazúrový rohový tulec
5. prstný nášľapný vankúšik
6. strelková kosť
7. sezamská kosť
8. väzy pazúra